At styrke dit barns sansemotorik er alle pengene værd!

Sansemotoriske udfordringer hos børn kan føre til at børn er udadreagerende, svagt reagerende, usikre motorisk, lydfølsomme eller fremstår uregulerede i dagligdagen. Er det billede du kan genkende hos dit eget barn? Så kan I måske have brug for hjælp til at komme sansemotorisk på plads.

Men måske vil du bare gerne træne sammen med dit barn for at styrke sansemotorikken samtidig med at du vil bruge kvalitetstid sammen med dit barn. Det kan også være, at du har brug for inspiration til fysiske aktiviteter eller øvelser, som I kan lave sammen.

Uanset hvad motivationen er, så er sansemotorisk træning relevant for alle børn!

Sansemotorik er en hjørnesten i dit barns udvikling

Om du vil styrke dit barns sansemotorik eller dit barn har sansemotoriske udfordringer, så er der hjælp at hente hos Børneergoterapeut Ann Helene Kristensen. Her kan du både følge hold sammen med dit barn, eller du kan få individuel behandling – det bestemmer du selv.

Og at træne sansemotorik med dit barn er gavnligt på mange måder.

Det kan hjælpe med at opbygge stærke neurale netværk i hjernen, som kan hjælpe med udviklingen af færdigheder som øje-hånd-koordination, visuel-motorisk integration og finmotorik. Derudover kan sensorisk motorisk træning give børn en følelse af præstation og kontrol, hvilket kan være gavnligt for deres overordnede selvværd.

At træne sansemotorik med dit barn kan desuden være en fantastisk måde at knytte bånd til dit barn og hjælpe dem med at udforske deres miljø. Det kan også hjælpe dem med at identificere og bearbejde sensorisk information, der er vigtig for deres udvikling.

Træning af sansemotorik med dit barn er en vigtig del af deres udvikling og kan have en varig indflydelse på deres generelle vækst, udvikling og selvværd.

Underudviklet sansemotorik kan have konsekvenser senere i livet

Uden udviklet sansemotorik kan individer være ude af stand til at mærke deres miljø, hvilket fører til problemer med sikkerhed og social interaktion.

Dårlig sansemotorik kan også føre til vanskeligheder med at koordinere bevægelser, hvilket resulterer i klodsethed og dårlig fysisk koordination.

Underudviklede sensoriske motoriske færdigheder kan også have en dybtgående effekt på indlæring, og dårlige sansemotoriske færdigheder kan også gøre det vanskeligt at udføre fysiske opgaver, såsom at skrive og tegne.

Endelig kan personer med underudviklede sensoriske motoriske færdigheder opleve vanskeligheder med at udvikle relationer. Uden evnen til effektivt at behandle sociale signaler, kan et individ kæmpe med at fortolke ansigtsudtryk, kropssprog og andre former for nonverbal kommunikation, hvilket gør det vanskeligt at danne meningsfulde forbindelser til andre.